Doa Syafaat Ibadah Kaum Ibu

Contoh doa syafaat Kristen untuk ibadah kaum ibu wanita dan perempuan

Bersamakristus.org – Contoh doa syafaat kristen ibadah kaum ibu. Ada banyak jenis ibadah di dalam kehidupan bergereja ataupun berumah tangga. Salah satunya adalah ibadah yang hanya diikuti oleh para kaum ibu, wanita, dan perempuan saja. Tanpa ada satupun lelaki yang berpartisipasi.

Ibadah tersebut kemudian dikenal dengan nama ibadah kaum wanita, ibadah kaum ibu, dan ibadah kaum perempuan. Doa-doa yang dipanjatkan dalam kegiatan ibadah ini pun berbeda dibanding ketika beribadah bersama lawan jenis.

Termasuk doa syafaatnya yang ditujukan khusus untuk kaum hawa. Doa syafaat yang dipanjatkan saat ibadah kaum ibu, wanita, maupun perempuan biasanya menyangkut hal-hal yang bersifat kewanitaan, kesetaraan gender, kehidupan sebagai ibu, orang tua, dan sebagainya.

Pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi beberapa contoh doa syafaat ibadah kaum ibu, wanita, dan perempuan dalam agama Kristen. Namun sebelum masuk ke pembahasan inti, alangkah lebih baik kita mengetahui pengertian dari doa syafaat Kristen terlebih dahulu.

Apa itu Doa Syafaat Kristen?

Doa syafaat kristen adalah doa yang dipanjatkan oleh manusia atas nama orang lain. Maksudnya, dalam doa ini kita tidak hanya mendoakan diri sendiri saja, melainkan juga orang lain yang bahkan tidak kita kenal sekalipun.

Doa syafaat juga memiliki pengertian sebagai doa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, juga mendoakan hal-hal positif untuk kebaikan dan keberkahan orang lain. Dalam konteks ibadah kaum ibu, doa syafaat berarti dimaksudkan untuk mendoakan berkah bagi seluruh ibu dan wanita di dunia.

Doa syafaat biasa dipanjatkan pada kegiatan kebaktian dan ibadah di gereja maupun ibadah rumah tangga. Termasuk saat menjalani ibadah kaum ibu atau perempuan, doa syafaat juga kerap dipanjatkan sebagai doa untuk mengawali kegiatan ibadah.

Kumpulan Doa Syafaat Kristen Kaum Ibu

Bagi yang tengah bertugas menjadi pelayan ibadah dan harus membaca doa syafaat, Anda bisa mencontoh teks dan kalimat doa syafaat untuk ibadah kaum ibu, wanita, dan perempuan yang pendek, singkat, serta menggunakan bahasa yang baik berikut.

1. Contoh Doa Syafaat Ibadah Kaum Ibu

Bapa yang bersemayam di Surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada hari ini biarlah kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kesempatan sehingga kami dapat berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang semoga dapat menjadi kekuatan dan motivasi untuk kami dalam mnejalani hidup.

Ya Tuhan, pada kegiatan khusus ini biarlah kami berdoa untuk keluarga di tempat iniyang bersedia menyediakan waktunya untuk beribadah. Untuk ibu rumah tangga di tempat ni yang mengambil bagian dari ibadah kaum wanita, kiranya Tuhan selalu memberi kelancaran kepada pekerjaannya baik di dalam rumah maupun di luar. Berikan pula hikmat supaya dapat mendidik anak-anak serta mendampingi suami baik susah maupun senang.

Untuk suami di rumah, kiranya Tuhan memberikan selalu kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan dan usaha sheingga dapat selalu memenuhi kebutuhan keluarga. Biarlah mereka menjadi kepala rumah tangga yang selalu dapat membimbing istri dan anak-anaknya selalu berharap dan bersama dengan-Mu, serta semakin cinta dan rindu beribadah maupun dalam pelayanan kepada Tuhan.

Tak lupa, Tuhan, kami berdoa melalui persekutuan kaum wanita ini, kiranya Tuhan memberkati hati kami untuk selalu rindu bersekutu dengan-Mu. Untuk saudara kami yang masih belum sempat hadir, apapun alasannya, kiranya Tuhan membukakan jalan dalam setiap persoalannya, menyembuhkan penyakit bagi yang sakit, dan memberi petunjuk bagi yang dilanda kebingungan. Biarlah melalui persekutuan ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan.

Inilah doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, segala permohonan dan ucapan syukur yang kami sampaikan sudah Engkau ketahui sebelum terucap dari bibir kami. Biarlah Tuhan menjadikan permohonan kami terjadi sesuai dengan kehendak terbaik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juruselamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, Amin.

2. Contoh Doa Syafaat Ibadah Kaum Wanita

Bapa di dalam Surga, pada kesempatan ini kami datang kepada-Mu untuk mengucap syukur atas penyertaan dalam ibadah kaum wanita. Terima kasih atas firman-Mu yang telah diberikan, kiranya firman tersebut dapat kami terapkan dalam hidup beriman kami di lepas hari. Berkatilahkami, hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi semua. Kiranya Tuhan menyertai dalam kehidupan baik sebagai karyawan maupun pelayan-Mu. Berkati keluarga kami, biarlah kasih sayang-Mu melalui Roh Kudus memampukan mereka untuk melakukan kehendak-Mu.

Untuk ibadah kaum wanita yang tengah berlangsung, kiranya Bapa berkati mereka agar boleh berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Berkati para presbiter yang melayani sehingga mereka dapat melayani dengna penuh sukacita. Berkatilah seluruh gereja-gereja di muka bumi, termasuk gereja kami, kiranya Egnkau memberkati segala rencana kegiatan yang telah disusun, panitia yang terlibat di dalamnya. Dan biarlah seluruh rangkaian kegiatan bisa terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu.

Melalui doa syafaat ini, kami juga mohon kepada-Mu, untuk kaum keluarga di tempat ini yang sudah menjadi tempat kami beribadah, berkatilah dalam hidup mereka sepanjang hari. Biarlah berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kaum keluagra, baik di rumah, di gereja, maupun di tempat pekerjaan. Melalui doa syafaat ini kami juga ingin memohon kepada-Mu, berkatilah keluarga yang tengah sakit agar sembuh. Yang tengah dilanda hutang agar segera lunas. Dan yang tengah dalam masa sulit agar kiranya Engkau beri petunjuk jalan keluar.

Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau kabulkan pergumulan ini seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat serta menyakiti hati-Mu. Dengarlah dan kabulkanlah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, dan Sang Juruselamat kami yang hidup, Haleluya, Amin.

3. Contoh Doa Syafaat Ibadah Kaum Perempuan

Bapa yang berada di Sorga, pada hari minggu yang berbahagia ini kami menghampiri tahta kekudusan-Mu seraya mengakui akan salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terkadang, kami berjalan di dalam kegelapan lebih banyak daripada berjalan pada terang. Terkadang bibir kami menyebut nama-Mu namun hati kami menjauh dari-Mu.

Bapa, dengan kepala yang tertunduk, kami mengangkat hati ini kepadaMu. Memohon kiranya Engkau melayakkan kehadiran kami dalam peribadatan ini sehingga kehadiran kami pada tempat yang mulia ini, layak di hadapan-Mu serta dapat mendatangkan berkat bagi umat-Mu ini. Bapa, kiranya perkenankan kami memanjatkan doa untuk seluruh kaum perempuan di dunia pada kesempatan ini.

Allah kekal kudus di kerajaan Sorga, dalam persekutuan ibadah ini kami berdoa akan seluruh kaum perempuan sebagai tuan rumah peribadatan. Kiranya Engkau memberkati tugas dan tanaggung jawa mereka sebagai ibu rumah tangga. Kiranya, Engkau berkati pula suami dan anak-anak mereka agar selalu berada di tempat yang baik sehingga keluarga ini dapat menikmati kebahagian yang sempurna.

Bagi kaum perempuan yang bekerja, kiranya Tuhan berkati pula pekerjaan dan usaha mereka supaya lancar dan dapat membantu perekonomian keluarga. Kami mohon juga, Tuhan, jadikanlah seluruh kaum perempuan agar menjadi kuat, tidak takut melakukan perubahan, serta dapat selalu melindungi diri dari ancaman kaum lelaki. Berkatilah kebahagiaan dan sukacita sepanjang hari. Inilah doa kami, kiranya Tuhan mengabulkan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Kristus, kami mengucap syukur dan memanjatkan doa, haleluya, Amin.

Akhir Kata

Demikianlah beberapa contoh doa syafaat untuk ibadah kaum ibu. Mudah-mudahan contoh teks dan kalimat doa Kristen yang dituliskan di sini dapat menjadi inspirasi bagi yang ingin membuat atau menulis doa syafaat yang akan dibacakan pada saat kegiatan ibadah pelayanan Tuhan.

Baca:

Originally posted 2023-08-31 20:56:51.

Tinggalkan komentar